Regulamin
ZDOBĄDŹ GRĘ FAR CRY 5 PRZY ZAKUPIE PŁYTY GŁÓWNEJ GIGABYTE.
Regulamin promocji : Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kod do gry Far Cry 5 Standard Edition PC.

 1. Promocja jest dostępna dla obywateli następujących krajów: Austria, Belgia, Bośnia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Izrael, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria , Turcja, Ukraina i Wielka Brytania.
 2. Gra Far Cry 5 została sklasyfikowana certyfikatem USK 18 oraz PEGI 18. Oznacza to, że udział w promocji GIGABYTE mogą wziąć tylko osoby z wyżej wymienionych krajów, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie kończyły 18 lat nie mogą brać udziału w promocji i otrzymać kodu na grę Far Cry 5, nawet jeśli spełniły wszystkie pozostałe wymagania.
 3. Ta promocja obowiązuje na zakup u wybranych sprzedawców biorących udział w promocji następujących płyt główych GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP, Z370 HD3-OP, Z370 AORUS GAMING 7, Z370 AORUS GAMING 5, Z370 AORUS GAMING 3, Z370 AORUS GAMING K3, Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0, Z370 AORUS ULTRA GAMING Wi-Fi, Z370 AORUS ULTRA GAMING, H370 AORUS GAMING 3 WIFI, Z370XP SLI, Z370 HD3P, Z370 HD3, Z370M D3H and Z370N WIFI w okresie trwania promocji: Od 1 marca do 31 maj 2018r, lub do czasu, aż wszystkie klucze do gry Far Cry 5 zostaną wykorzystane. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden kod.
 4. By wziąć udział w promocji klient musi stać się członkiem Klubu AORUS. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Klubu AORUS, zapoznaj się z regulaminem tutaj.
 5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej i po potwierdzeniu pomyślnej rejestracji przez firmę GIGABYTE, klient nabywa prawo do otrzymania odpowiedniego kodu do gry Far Cry 5 PC Standard Edition. GIGABYTE wyśle kod do gry Far Cry 5 PC do klienta za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 30 dni roboczych od oficjalnego zatwierdzenia zgłoszenia.
 6. Ostateczną datą, do której przyjmowane będą zgłoszenia jest 30 czerwca 2018. Wszystkie dokumenty złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i nie będą uznawane za ważne.
 7. Ilość kodów dostępu do gry Far Cry 5 PC Standard Edition dostępnych w promocji jest limitowana. Jedna osoba może zarejestrować wyłącznie jeden produkt. Zgłoszenia większej ilości produktów zostaną odrzucone o czym uczestnik promocji zostanie poinformowany drogą mailową.
 8. 8. Niedozwolone jest rejestrowanie produktów zwróconych, których zakup został anulowany lub produktów, które zostały zwrócone sprzedawcy. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do wezwania do zwrotu lub unieważnienia kodu do gry Far Cry 5 PC, który został otrzymany w wyniku zarejestrowania zwróconego lub niezakupionego produktu.

  A) Aby uczestniczyć w promocji firmy GIGABYTE nabywca płyty musi wypełnić oficjalny formularz rejestracyjny dostępny pod adresem farcry5.aorus.com w ciągu 30 dni od daty zakupu odpowiedniej płyty głównej GIGABYTE AORUS, jednak przed zakończeniem okresu trwania promocji. GIGABYTE uznaje datę wypełnienia formularza za datę rozpoczęcia okresu rejestracji. Po zgłoszeniu uczestnictwa w promocji firma GIGABYTE dokona weryfikacji zgłoszenia. Wynik weryfikacji zostanie przekazany uczestnikowi promocji drogą mailową w ciągu 30 dni roboczych od momentu rejestracji.

  B) W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia lub nieprawidłowego dowodu zakupu, uczestnik promocji otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila. W przypadku braku odpowiedzi rejestracja i kod do gry Far Cry 5 zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych, zmienionych, nieczytelnych lub fałszywych zgłoszeń.
 1. Ta oferta dotyczy wyłącznie użytkownika końcowego, nie będą przyjmowane żadne zakupy w imieniu firm. Pracownicy GIGABYTE, i / lub partnerów lub współpracujących firm i agencji, dealerów, dystrybutorów i ich pracowników nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji.
 2. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do kontroli nadesłanych zgłoszeń oraz wnoszenia dodatkowych żądań w celu sprawdzenie poprawności zgłoszenia. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
 3. GIGABYTE jest uprawniony do wykluczenia klienta z udziału w tej promocji, pod następującymi warunkami:
  - W każdym przypadku nieprawidłowych lub nierzetelnych danych podanych podczas rejestracji
  - W przypadku wielokrotnego wykorzystania numeru seryjnego
  - Gdy termin przekazania danych został przekroczony
 4. Kod do gry Far Cry 5 PC nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny. W przypadku utraty kodu nie będzie możliwe jego odzyskanie.
 5. Otrzymany kod do gry może być użyty tylko na personalnym koncie. Gigabyte nie jest powiązane z Uplay i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne / dotyczące dostępu, które mogą wystąpić na Twoim koncie Uplay. W przypadku wystąpienia problemu z kluczem, skontaktuj się z obsługą klienta Ubisoft.
 6. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących tej promocji prosimy o kontakt pod adresem: promocja@gigabyte.pl
 7. Przedkładając dane rejestracyjne, klient zadeklarował, że wszystkie wymogi do udziału w promocji są spełnione. Jednocześnie, klient zgadza się na warunki przedstawione w regulaminie promocji.
 8. GIGABYTE może zakończyć promocję bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli wykonanie tej promocji nie jest możliwe lub w przypadku wystąpienia innych, nieprzewidzianych okoliczności.
 9. Uczestnik promocji musi zapewnić rzetelność dostarczonych danych. Dane osobowe podane przez uczestników podczas rejestracji będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez GIGABYTE na potrzeby opisywanej promocji. Wszelkie dane osobowe przekazane do GIGABYTE będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony danych UE i własnej polityki prywatności GIGABYTE, które można znaleźć pod adresem: https://www.aorus.com/privacy-policy.php
TOP